Kognitiv mottagning i Stockholm

Mottagningen erbjuder:


Stress – Utmattning – Sömnbesvär – Oro/Ångest – Nedstämdhet – Social fobi – Relationsproblem – Låg självkänsla – Existentiella frågor – Kriser

Även kurser och gruppbehandlingar: